Super dotace pro Znojmo. Loucký klášter pokročí v postupné revitalizaci, ožije jako kulturní a společenské centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika projekt Centrum obnovy společného kulturního dědictví, který společně podávaly čtyři subjekty: Znojmo, Retz, Společně o.p.s. a Donauuniversität Krems – Universität für Weiterbildung. Projekt s celkovým rozpočtem 2,7 milionů EUR má za cíl vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví, které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektu, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. V rámci projektu dojde také k rekonstrukci budovy staré školy v areálu Louckého kláštera ve Znojmě a k opravě sýpky v Retzu.

Obnovu památky okomentoval místostarosta Znojma Jan Blaha: „Projekt byl připravován delší dobu, stojí za ním usilovná práce širšího týmu. Oprava staré školy má být hotova do konce června 2021, bude stát 55 milionů korun, přičemž 90 procent je hrazeno z evropských fondů. Město díky tomu získá multifunkční kulturně-společenský sál, ve kterém se bude odehrávat konferenční turistika, kulturní a osvětové akce či výstavní, průvodcovské a informační aktivity. Věřím, že tyto segmenty výrazně přispějí k rozvoji cestovního ruchu ve Znojmě.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: www.znojmocity.cz

 

28. 5. 2018