Sousedská Jana Blahy, místostarosty Znojma

Živoucí sousedství. Znojmo a Retz, dlouholetá partnerská města, usilují o pořadatelství Dolnorakouské zemské výstavy 2021. Letos na jaře se rozhodne, zda se výstava s mottem Dolní Rakousko a Jižní Morava – oživovat staré vazby, v Retzu a ve Znojmě uskuteční. Dolaďuje se koncept a vybírá se z tematických okruhů: Historie vztahů v průběhu století, Zvyky – kroje – lidová kultura, Víno – zemědělství – kulinářství či Komunikace, internet a digitalizace. Zintenzivňují se přátelské vazby, vzájemná spolupráce, přeshraniční návštěvy, společné akce. Dokladem je i nedávno uskutečněná výstava českých regionálních umělců (mj. akademického sochaře Zdeňka Maixnera ze Znojma) na radnici v Retzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Zuzana Pastrňáková

1. 4. 2018