Priority města pro následující dva roky najdete přehledně v Akčním plánu

Nový Akční plán rozvoje města Znojma pro období 2018 – 2019, jeden ze strategických dokumentů města, je již nyní k nahlédnutí. Jedná se o dokument navazující na Strategický plán rozvoje města, ve kterém jsou zaneseny priority města, přehled probíhajících projektů i těch nových pro roky 2018 – 2019, a to i spolu s vyhrazenou částkou v rozpočtu.

Každý tak může do dokumentu nahlédnout a zjistit, v jaké fázi se nacházejí například projekty a aktivity, které byly avizovány v minulých letech. Oficiálně se do dokumentu jako priority mimo jiné zanesly plánované investice do základních a mateřských škol ve Znojmě, výměna oken domu s pečovatelskou službou U Lesíka, obměna lůžek a matrací v Domově seniorů U Lesíka i rekonstrukce komunikací. Ve výčtu projektů nechybí ani plány na další oživení areálu pivovaru, tedy vybudování Muzea gastronomie, nebo zahájení nové Naučné stezky ve Znojemském podzemí. 

Mezi Akčním plánem a rozpočtem města pro rok 2018 existuje přímá vazba – každý projekt v Akčním plánu, který se má podle něj letos realizovat, je krytý rozpočtem. Součástí Akčního plánu je i tzv. zásobník projektů, který obsahuje projekty, které směřují k naplnění Strategického plánu, dosud ale nejsou kryty rozpočtem. 

Akční plán rozvoje města na období 2018 – 2019 představuje konkretizovaný dokument města, který úzce navazuje na schválený Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 – 2022. Akční plán obsahuje komplexní přehled všech projektů směřujících k naplnění strategických cílů. U každého projektu/aktivity je nastavena odpovědnost, termín plnění i finanční alokace.

Nový Akční plán je veřejně přístupný na uvedeném odkazu:

www.znojmo-zdravemesto.cz/dokumenty.html

29. 1. 2018