Písmenková Jana Blahy, místostarosty Znojma

Znojmo pomáhá. Finanční podporu ve výši 2 miliony korun schválilo znojemské zastupitelstvo Nemocnici Znojmo, která dotaci využije na logistické zajištění traumatologického plánu, konkrétně na pořízení 3 nových sanitních vozů.

V rozpočtu na letošní rok, v kapitole zdravotnictví a sociální věci, jsme pamatovali příslušnou částkou na podporu nemocnice. Houkání sanitek je bohužel ve Znojmě čím dál častější jev, je evidentní, že potřeba sanitek se zvyšuje. Proto je dotace od města na místě, pomáhá zdravotníkům zachraňovat lidské životy. 

Formou individuální dotace podpoří město Znojmo i své profesionální hasiče. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje obdrží 350 000 korun na vybavení nedávno otevřené centrální požární stanice. U hlavního vchodu stanice se skví dar města – zvon s originální grafickou výzdobou tvořenou znakem města Znojma, obrázkem sv. Floriána, patrona hasičů, a motivem vinné révy. Zvon zhotovila rodinná firma s mnohaletou tradicí odlívání zvonů Umělecké zvonařství Dytrychová za částku 69 000 korun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další pomoc města je pro mobilní hospic. Ať už formou dotace, nebo podporou charitativních akcí. Jako příklad lze uvést každoroční koncert kapely studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap. Za sebe říkám: super hudební a pěvecká vystoupení, nádherný areál národní kulturní památky Loucký klášter, lidská sounáležitost. Proč to všechno? Abychom podpořili Konipasku a její spolupracující subjekt Charitu. Starají se totiž o lidi, kterým už nezbývá na tomto pozemském světě moc času a přejí si dožít v pohodlí domova. A to je velmi záslužná věc. Proto jsem také stál u nastartování a prosazování domácí hospicové péče ve Znojmě.

 

Foto: Zuzana Pastrňáková

11. 6. 2018