Nově zvolení místostarosta Mgr. Jan Blaha a člen rady města Znojma David Štolpa za hnutí ANO ve Znojmě

V minulém týdnu se uskutečnilo 4. zasedání zastupitelstva města Znojma. Atmosféra byla napjatá.

Mgr. Jan Blaha, který je učitelem na ZŠ Prokopa Diviše Znojmo-Přímětice, nahradil v křesle bývalého znojemského místostarostu Jana Fialu , který již dříve odstoupil z funkce. Zároveň dosavadní zastupitel David Štolpa, který podniká s prodejem výpočetní techniky a elektroniky, převzal štafetu za Jana Blahu a je nyní kromě zastupitele i radním města Znojma. Oba se své nové funkce ujali 23. února na 4. zasedání zastupitelstva města Znojma.
Znojemské zastupitelstvo na tomto jednání odhlasovalo mimořádnou dotaci ve výši 15,28 mil. pro občanské sdružení 1.SC Znojmo mládež pro zaplacení dlužné částky za vyhřívaný trávník, pod nímž se nachází pozemek města Znojma. Problém se soudním zákazem s užíváním plochy kvůli dluhu, který vznikl již v předchozím roce a má dosud nevyjasněné otázky, se tímto dočasně vyřešil. Atmosféra byla velmi napjatá a to až do konce zasedání zastupitelstva.
Starosta Vlastimil Gabrhel řekl, že znalecký posudek na provedené stavební práce, který byl již dříve zadán, dodá všem zastupitelům. Někteří zastupitelé zpochybnili, že kvalita provedených prací odpovídá hodnotě 17,2 milionu korun, které Prostavby a.s. vyfakturovaly. Současně byla předložena i fotodokumentace s konkrétními vadami na stavbě. Zastupitelé také schválili, že kontrolní výbor zajistí nezávislý znalecký posudek. Schváleno bylo také to, že kontrolní výbor do konce června 2015 provede kontrolu všech prací z hlediska její účelnosti, provedení, kvality i fakturace, a to za poslední 2 roky.
Dále zazněl podnět do diskuse ze strany zastupitele Ludvíka, proč bylo ukončeno výběrové řízení na zajišťování služeb právní kanceláře pro město Znojmo. Vyjádření starosty: ,,Co se týká zakázky na právní služby ve výši 1,6 milionu korun, která byla vyhlášená, tak se zrušila z důvodu toho, že nabídku podala firma, která vznikla v 9. měsíci minulého roku, tudíž prakticky nemá za sebou ani jedno zúčtovací období, nemá žádné reference, které by byly směřovány vlastně v rozsahu prací, které se běžně zadávají."

Jedním z diskutovaných bodů bylo i regenerace sídliště Přímětice – roční monitorovací zpráva (na základě petice za zřízení obytné zóny a za opravu silnice a chodníků v Příměticích). Žádost o další osobní setkání se zástupci radnice s petičním výborem byla hlasováním zamítnuta. Jedním z posledních bodů byl podnět Mgr. Polákové – Zásady územního rozvoje a plánování obchvatu Znojmo, který bude dodatečně projednán.

 

 

Mgr. Jan Blaha

nový místostarosta hnutí ANO

 

1. 3. 2015