Narozeninová Jana Blahy, místostarosty Znojma

Oslavit životní jubileum se má v každém věku. Město Znojmo spolu s kluby seniorů uspořádalo narozeninovou party pro bydlící v domech s pečovatelskou službou na ulici Vančurova a Dukelských bojovníků.

V jedné staré východní poezii, jmenuje se to Verše psané na vodu, je hezká věta: „Kdybych tak mohl, až přijde stáří, zavolat hola, pán se vám zdvořile poroučet dává, že není doma.“ Stáří však nejde obejít, jde však stárnout do vyrovnanosti. Všem jubilantům nad 80 let, přičemž mnohým bylo úctyhodných 90 a více let jsem popřál pevné zdraví a radost ze života, ze svých nejbližších, z drobných lidských okamžiků. Příjemně strávené chvilky při hudbě a tanci byly prolnuty povídáním a nasloucháním – jedním z největších darů, který můžeme někomu dát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta blahopřeje jubilantce Růženě Zikové slavící letos neuvěřitelných 96 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta blahopřeje jubilantce Štěpánce Fáglerové slavící letos 94 let

 

Foto: Petra Maršounová

5. 4. 2018