Ministerská Jana Blahy, místostarosty Znojma

Ministryně drží Znojmu pěsti. Minulý týden navštívila Znojmo ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, a to na pozvání náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Taťány Malé. Na jednání se starosty celého regionu (sešlo se jich kolem padesáti) mluvila ministryně především o možnosti využití podpor ze strany MMR a o prioritách v regionálním rozvoji. Přítomné starosty nejvíce zajímaly dotace na sportoviště, kulturní domy a místní komunikace. Došlo i na téma sociálního bydlení.

Bylo mi ctí doprovázet paní ministryni při prohlídce Louckého kláštera, kde jí byl představen projekt Centrum obnovy společného kulturního dědictví. Rekonstrukce části kláštera by měla zpřístupnit další objekt národní kulturní památky veřejnosti a nastartovat postupnou revitalizaci celého rozsáhlého areálu. Akce se zúčastnil i poslanec David Štolpa, který jako člen výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj s paní ministryní úzce spolupracuje.

Vnímám velmi pozitivně iniciativu paní ministryně Dostálové a jsem rád, že podpořila naše úsilí při obnově bývalého premonstrátského kláštera v Louce. Paní ministryně se loučila se Znojmem slovy: „Loucký klášter je významná národní památka. Držím pěsti, aby byl projekt v žádosti o dotaci v přeshraniční spolupráci Rakousko – Česká republika úspěšný.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Zuzana Patrňáková

12. 4. 2018