Jan Blaha aktuálně

Byl jsem přítomen vzpomínkovému setkání při příležitosti 50. výročí Pražského jara 1968 v prostorách vídeňské radnice. Slavnostní večer společně připravily Velvyslanectví České republiky ve Vídni a Rakousko-česká společnost. Zúčastnilo se ho více než 300 hostů z řad politické reprezentace obou zemí a z vídeňské diplomatické i krajanské komunity.

K účastníkům patřili i Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a Petr Vokřál, primátor města Brna. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček zaslal do Vídně zdravici, ve které mj. uvedl: „Bez pomoci Rakouska by se mnoho našich osobností a občanů, kteří pak ze svobodného světa pomáhali myšlence svobodného Československa, nedostalo k možnosti vykonávat tuto činnost či rozumné zaměstnání. Za všechny bych zde jako připomínku na tato výrazně „pootevřená vrátka“ ke svobodě v Rakousku zmínil Karla Kryla, Pavla Landovského, Pavla Tigrida, Josefa Škvoreckého nebo Pavla Kohouta.“

Poděkování a uznání jak od velvyslankyně ČR Ivany Červenkové, tak od dlouholetého starosty Vídně Michaela Häupla se dostalo významnému zástupci české krajanské komunity Eduardu Harantovi při příležitosti jeho 88. narozenin. Pan Harant je též významný mecenáš Znojma, neboť v letech 2012 – 2014 financoval rekonstrukci areálu rodného domu Charlese Sealsfielda (v nákladech přibližně 7 700 000 korun) a v roce 2018 jej daroval městu.

4. 6. 2018