Čerpání zkušeností v Retzu aneb poznávání nových směrů v sociální péči

Pod vedením místostarosty Jana Blahy navštívila znojemská delegace složená z kompetentních osob pracujících v sociálních službách domov pro seniory v Retzu.

 

Landespflegeheim Retz byl zřízen v roce 2010 v klidné části města a poskytuje domov více než stovce seniorů. Hlavním směrem, kterým se ubírá, je volnost, otevřenost a styk seniorů s veřejností. Domov se tak přirozenou cestou stal centrem mezigeneračního setkávání.

15. 5. 2017