Aktuality ze zastupitelstva

Zastupitelé rozdělovali dotace. Na sociální služby, sport, kulturu a další

 

Znojemští zastupitelé na svém zasedání v pondělí 18. 2. 2019 mimo jiné rozdělovali dotace na podporu sociálních služeb, rodinných aktivit, na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů. Rozdělovaly se rovněž individuální dotace.

 

Na podporu sociálních služeb, rodinných aktivit a podpory ostatních i zdravotnických služeb v rámci individuálních dotací odboru sociálního (nad rámec samostatného rozpočtu Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace města) je pro letošek v rozpočtu vyčleněno celkem téměř 28 milionů korun.

Mezi největší příjemce dotace patří Centrum sociálních služeb, p.o. (13,6 mil. Kč na zajištění sociálních služeb, Oblastní charita Znojmo (6 mil. Kč na zajištění sociálních služeb, 100 000 Kč na podporu domácí hospicové péče), Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti (dřívější Dětské centrum Znojmo; 1 mil. Kč na podporu jejich nadstandardní činnosti), Oblastní spolek Českého červeného kříže (400 000 Kč na podporu jejich činnosti), Společnost Podané ruce (316 300 Kč na zajištění služeb osobám ohroženým závislostí na návykových látkách) či Práh jižní Morava (364 000 Kč na pomoc a podporu v životě lidí se závažným duševním onemocněním). Rodinnému centru Maceška zastupitelé schválili celkem 431 000 Kč na podporu jejich prorodinných aktivit.

Jde jen o výběr schválených dotací v rámci Podpory sociálních služeb, Podpory rodinných aktivit a individuálních dotací v této oblasti. Kompletní seznam schválených dotací naleznete v usnesení zastupitelstva, v případě menších dotací schválených radou města jde o usnesení rady města z 4. 2. 2019.

 

Další podporovanou oblastí z dotací byl sport. Celkem má město v rozpočtu na podporu sportu vyčleněno 24 mil. Kč. Mezi největší příjemce patří Orli Znojmo s.r.o. (8 mil. Kč), HC Orli Znojmo – mládež (4 mil. Kč), dále pak 1. SC Znojmo – mládež (2 mil. Kč), TJ Znojmo – oddíl florbalu (1,35 mil. Kč), TJ Znojmo – oddíl plavání (600 000 Kč), Volejbalový klub Přímětice (600 000 Kč), FK Znojmo (600 000 Kč), Plavecký klub Znojmo (400 000 Kč) či TJ Znojmo – oddíl amerického fotbalu (400 000 Kč).

Klubu 1. SC Znojmo fotbalový klub a.s. zastupitelé zatím radou doporučenou dotaci ve výši 3 mil. Kč neschválili. Klub musí nejprve přesvědčivě vysvětlit aféru kolem sázek na jejich fotbalové zápasy, o které v minulých dnech informovala média.

Jde jen o výběr schválených dotací v rámci Podpory sportu a individuálních dotací v této oblasti. Kompletní seznam schválených dotací naleznete v usnesení zastupitelstva, v případě menších dotací schválených radou města jde o usnesení rady města z 4. 2. 2019.

 

Zastupitelé rozdělovali rovněž dotace v kultuře, sem letos putuje celkem 2,2 mil. Kč. Největší podporu získal letní Hudební festival Znojmo (800 000 Kč), dále květnový Festival vína VOC Znojmo (230 000 Kč), podporu 160 000 Kč získalo Jihomoravské muzeum na akce v rámci projektu Do muzea za poučením i zábavou, 140 000 Kč získali organizátoři festivalu alternativní hudby, divadla a výtvarna Šramlfest, již proběhlý lednový JazzFest Znojmo podpořili zastupitelé částkou 100 000 korun. Stejnou částku schválili organizátorům 210. výročí červencové akce Bitvy u Znojma.

Jde jen o výběr schválených dotací v rámci Podpory kultury. Kompletní seznam schválených dotací naleznete v usnesení zastupitelstva, v případě menších dotací schválených radou města jde o usnesení rady města z 4. 2. 2019.

 

Další z dotací, které zastupitelé schvalovali, byly dotace volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů. Celkem na to město vyčlenilo 1 065 000. Kč. Mezi nejvíce dotované subjekty patří Svaz postižených civilizačními chorobami ve Znojmě (140 000 Kč), Středisko volného času Znojmo (85 000 Kč), Vodácký oddíl Neptun Znojmo (60 000 Kč) či Junák – český skaut, středisko Podyjí Znojmo (60 000 Kč).

Jde jen o výběr schválených dotací v této oblasti. Kompletní seznam schválených dotací naleznete v usnesení zastupitelstva, v případě menších dotací schválených radou města jde o usnesení rady města z 4. 2. 2019.

 

Na programu bylo i schválení dotace spolku VOC Znojmo na provozování vinařského turistického autobusu Vinobusu VOC Znojmo, a to ve výši 300 000 Kč.

Dotaci 1 mil. Kč zastupitelé schválili Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě, a to na úhradu nákladů spojených s provozem vysoké školy, kterou v současné době navštěvuje 400 studentů.

 

Zastupitelé schválili zrušení místního poplatku za předzahrádky

 

Podpořit místní podnikatele, to je cílem zrušení místního poplatku za umístění restaurační předzahrádky v městské památkové rezervaci a ostatních částech města, jež schválili znojemští zastupitelé. Jde o naplnění jednoho z bodů z Programového prohlášení Rady města Znojma na období 2018 – 2022.

Místní poplatek za předzahrádku dosud činil 1 Kč/m2/den. Žadatelé o povolení umístění předzahrádky na veřejném prostranství jsou povinni i po zrušení místního poplatku požádat o souhlas s umístěním předzahrádky na odboru majetkovém. V případě umístění předzahrádky na chodníku či místní komunikaci budou žadatelé povinni i nadále hradit správní poplatek daný zákonem po podání své žádosti o povolení zvláštního užívání pozemku za účelem provozování předzahrádky na odboru dopravy.

19. 2. 2019