Kandidáti

Znojmo - seznam kandidátů do zastupitelstva

1. Mgr. Jan Blaha

61 let, místostarosta, Znojmo

2. David Štolpa

35 let, poslanec, živnostník, Oblekovice

3. Petr Vodička

41 let, živnostník, Přímětice

4. Ing. arch. Radomír Kaman

60 let, architekt, Znojmo

5. Ing. Oldřich Staněk

44 let, obchodní zástupce v zemědělství, Znojmo

6. Ing. František Pokorný

57 let, dopravní inženýr, Znojmo

7. Zdeněk Kolesa

60 let, finanční poradce, manažer sportů, Znojmo

8. Jan Šťastník

27 let, sportovní manažer a šéftrenér sportovního klubu, Znojmo

9. Ing. Ivana Solařová

47 let, ekonomická ředitelka strojírenské firmy, Znojmo

10. Ing. arch. Jana Kochová

33 let, architektka, krajská zastupitelka, Znojmo

další kandidáti

Naši lidé

Znojmo - seznam našich lidí

David Štolpa

Poslanec Parlamentu České republiky / Radní města Znojma / Předseda oblastní organizace ANO Znojmo

Mgr. Jan Blaha

Místostarosta města Znojma

Ing. arch. Jana Kochová

Zastupitelka Jihomoravského kraje

Petr Vodička

Radní města Znojma / Předseda místní organizace ANO Znojmo

Program

1.

RADNICE BLÍŽ OBČANŮM

 

 • Zpřístupnění zápisů ze zasedání Rady města Znojma

 • Rozšíření funkcionalit mobilního rozhlasu a aplikace portál občana

 • Transparentní zadávání obecních zakázek (otevřené výběrové řízení)

 • Realizace rozpočtu participativního a položkového (vylepšený rozklikávací)

 • Digitalizace úřadu

2.

INVESTIČNÍ ROZVOJ MĚSTA

 
 • Výstavba krytého bazénu v areálu plovárny Louka

 • Výstavba multifunkčního dopravního a sportovního areálu v Příměticích

 • Výstavba překladiště pro spalování komunálního odpadu

 
3.

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE

 
 • Dokončení přeměny pivovaru na společenské centrum

 • Pokračování v revitalizaci Louckého kláštera (jízdárny)

 • Postupná přeměna tzv. Domečku na kulturní centrum (za přispění soukromého investora)

 • Revitalizace Horního parku

 • Revitalizace Městského lesíka

 • Revitalizace levého břehu řeky Dyje

 • Obnovení vnitrobloku ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská

 • Dokončení revitalizace budov DPS Vančurova a Dukelská

 • Přestavba kotelny v Příměticích pro sportovní účely

 • Rekonstrukce přístavby ZŠ Jubilejní park

 • Přestavba budovy v Dolním parku

 • Pokračování v regeneraci ulic a náměstí městské památkové rezervace (Divišovo a Jezujitské náměstí, ulice Horní a Dolní Česká)

 • Opravy kulturních památek

 • Opravy chodníků a místních komunikací

 • Obnova a regenerace městských částí dle jejich potřeb

Poznámka: Některé investiční záměry či revitalizace mají kvůli své náročnosti (především finanční) přesah do dalšího volebního období. Počítáme se zapojením privátních investic a využití evropských, národních a krajských dotací.

 
4.

ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

 

 • Co nejrychlejší dokončení obchvatu

 • Vytvoření podmínek pro koexistenci všech čtyř forem dopravy (automobilem, veřejnou dopravou, pěšky, na kole)

 • Výstavba záchytných parkovišť (P+R: zaparkuj a jeď hromadnou dopravou, popř. B+R: přijeď na kole a jeď)

 • Výstavba parkovacího domu

 • Rozvoj železniční a cyklistické dopravy

 • Cestování městskou autobusovou dopravou – děti do 15 let zdarma, při přepravě dětí do 3 let doprovod zdarma

5.

ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA OBČANŮ

 

V oblasti životního prostředí
 • Zefektivnění systému nakládání s odpady

 • Zvýšení počtu vodních prvků v centru města

 
V oblasti zaměstnanosti, kultury a cestovního ruchu
 • Intenzivnější spolupráce radnice s firmami

 • Víceleté granty pro kulturní i turismus podporující projekty

 • Zapojení církevní turistiky

 • Vytváření podmínek pro realizaci kongresové turistiky

 • Zažít město jinak (zvýšení atraktivity města s přidanou hodnotou vzdělávacího významu)

 • Nová pravidla pro restaurační zahrádky

 • Posílení sítě veřejně přístupných toalet

 
V oblasti sociální a rodinné politiky
 • Zajištění sociálního bydlení

 • Vylepšení péče o seniory a hendikepované

 • Rozvíjení terénních hospicových služeb

 • Posílení podpory domácí péče

 • Podpora rozvoje veřejných služeb pro rodiny

 • Vytváření podmínek pro zajímavou a dobře placenou práci a dostupné bydlení

 
V oblasti školství a sportu
 • Podpora stávajících projektů (školní psychologové, Kolumbus 1, 2)

 • Podpora nových projektů (zdravý životní styl, mediální a finanční gramotnost)

 • Zřízení školního a vzdělávacího portálu města

 • Poradenská pomoc školám, právní ochrana škol a učitelů

 • Kooperace se studentským parlamentem města

 • Elektronický zápis dětí k předškolnímu vzdělávání i do 1. třídy

 • Výraznější a transparentnější podpora sportovních oddílů dětí do 18 let

 
V oblasti bezpečnosti
 • Zajištění většího dopravního bezpečí

 • Zajištění bezpečného klimatu ve školách

 • Zlepšení činnosti Městské policie

 • Preventivní předcházení protiprávnímu chování (zaměření se na problémové lokality, rozšiřování kamerového systému)

Akce

Kontakt

David Štolpa znojmo@anobudelip.cz
Předseda oblastní organizace Znojmo
+420 602 766 692
Petr Vodička mo.znojmo@anobudelip.cz
Předseda místní organizace Znojmo
+420 774 303 470
Bořivoj Ziegler mo.moravsky.krumlov@anobudelip.cz
Předseda místní organizace Moravský Krumlov
+420 602 136 041
Tomáš Gračka mo.unanov@anobudelip.cz
Předseda místní organizace Únanov
+420 602 770 329
Radek Mikulka znojmo@anobudelip.cz
Předseda místní organizace Hrušovany nad Jevišovkou
+420 603 826 455